Bayraklı Şehir Hastanesinde Sorunlar Kar Topu Gibi.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde sıkıntılar kar topu gibi yuvarlandıkça büyüyor.
Hasta kabulüne başladığı günden bu yana bilmem kaç hasta muayene edildi, bilmem kaç hastaya ameliyat yapıldı diyene kadar, keşke verilen hizmet kaç personel tarafından verildi? Üç kişinin yapacağı işi bir kişi yaptı. Genel olarak diğer pek çok hastanenin hastalarını şehir hastanesine yönlendirdik. 112 Acil Sağlık Hizmetleri aldığı hastaları uzak yakın demeden şehir hastanesine götürüyor diye de bir yetkili açıklama yapsaydı.
Henüz binanın tüm eksik ve aksaklıkları tamamlanmadan, hastanenin bir tarafında inşaat devam ederken resmi açılışı yapılmadan hasta kabulüne başlayan, İzmir Bayraklı şehir hastanesinin teknik eksiklik ve aksaklıklarından ( elektrik tesisatları sıcak su tesisatları vb)dolayı can güvenliğinin bile olmadığı bir ortamda doktorundan, hemşiresine, teknisyeninden memuruna kadar hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının iş yükü, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır.
Sağlık Bakanlığının personel ataması yapmadan hasta kabulüne başlayan şehir hastanesine acilen personel ataması yapılması gerekmekte olup, yoksa çalışanlarımızın da sağlığını kaybedeceği endişesi taşımaktayız.
Şehir Hastanesine sürekli olarak istekleri dışında geçici görevlerle personel gönderilmesi İzmir İlindeki tüm sağlık çalışanlarımızı huzursuz etmektedir. Taşıma su ile değirmen dönmez. Madem hastaneyi açtınız hastaneye acilen personel ataması yapılmalıdır.
Günü kurtarmak adına yapılan geçici görevlendirmeler bu şekliyle hem şehir hastanesinin işleyişine sıkıntı oluşturmakta hem de, geçici görevle gönderilen sağlık çalışanlarının hastanelerinde personel sıkıntısının yaşanmasına sebep olmaktadır.
Yeterli personel ve ekipman bulunmaması sebebiyle bir çok iş ve işleyiş aksamakta, temizlik ve taşıma personeli olmamasından dolayı sağlık çalışanlarımız hasta mağduriyetini önlemek adına görev tanımları dışında işler yapmaktadırlar.
Özellikle ameliyathane çalışanları yetersiz personel nedeniyle plansız olarak sürekli uzayan mesailere kalmakta ve bu durumdan sağlık çalışanlarımızın özel yaşamları da olumsuz etkilenmekte ve emekleri sömürülmektedir.
Kanun gereği olması gereken, personel dinlenme odalarının hiç olmaması, yada 30 kişinin çalıştığı yerde 2-3 koltuğun olması, 24 saat nöbet tutan personelin ayaklarını bile uzatacak yerlerinin olmaması ne kanuni, ne insani, ne vicdanidir?
Bir ucundan diğer ucuna kilometrelerce mesafe olan şehir hastanesinde bir bardak çay almak, hastaya ilaç almak için metrelerce yürümek gerekmekte ve bu durum zaman kaybına sebep olmakta sağlık çalışanlarının gereksiz yorulmasına ve iş işleyişin aksatmasına sebep olmaktadır.
Birlik Sağlık Sen Olarak biz, personelin ve hastaların ulaşmakta zorlandığı, hastanın hastanenin içerisinde kaybolduğu devasa hastaneler değil, vatandaşın evine yakın olan, sağlık hizmeti sunumunu en iyi şekilde alabildiği, yönetilmesi kolay Devlet Hastanelerimizi istiyoruz.