Memur TÜİK’e mahkum.

15.01.2024
A+
A-

Memur TÜİK’e mahkum. TÜİK hükümete.

Memurların ve memur emeklilerinin maaş zamları TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları baz alınarak belirlendiği için memur ve emekliler TÜİK’e mahkum.

Her maaş döneminde olduğu gibi 2024 yılı ocak ayı maaş zammı oranları da TÜİK’in tüketici fiyat artışlarını açıklamasıyla belli oldu.

2024 Ocak ayında yapılacak olan maaş zamları da, TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla ortaya çıktı ve yapılacak artış enflasyon farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 49,3.

TÜİK aralık ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 64,77 olduğunu açıkladı. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 17,55’lik artışın yanında taban aylığa yansımayan, memurun emekli maaşına ve emekli ikramiyesine etkilemeyecek olan 8 bin 77 liralık seyyanen zam almıştı. Verilen seyyanen zammın taban aylığına yansımamasının sonucunda, emekli olacak memurun emekli maaşı yaklaşık 4 bin TL, emekli ikramiyesi de yaklaşık 200 bin TL daha  az olması sonucunu getirmektedir.

Yapılan hesaplamalara göre,  yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı olarak memur maaşlarına yüzde 29,78’lik enflasyon farkına, ocak ayında alınacak olan yüzde 15’lik sözleşme zammıyla birlikte memura ödenecek toplam artış yüzde 49,3.

Ancak, yıllardır TÜİK’in açıkladığı rakamların hükümetin ısmarlama enflasyon rakamları olması, gerçek yaşamla, vatandaşın yediği, içtiği, giydiği, doğalgazı, kirası vb. pek çok giderlerinin artışıyla, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının hiçbir alakasının olmaması memuru, memur emeklisini, asgari ücretliyi daha doğrusu sabit ücretlilerin tümünün alım gücünü düşürmüş, adeta açlığa mahkum etmiştir.

Memur sendikalarındaki 11 iş kolunun 11’inde de, tehditle, vaatle, psikolojik baskıyla, idarecileri kullanarak yetkili sendika olan Memur Sen’in milyonlarca kamu çalışanı adına imzaladığı ve maaş zamlarını enflasyon farkına bağlayan sözleşme, her geçen gün çalışanların alım gücünün daha da düşmesine sebep olmakta.

Her toplu sözleşme döneminde talep ettikleriyle imzaladıkları arasında hiçbir alakası olmayan toplu sözleşmelerin sonucunda bu gün geldiğimiz nokta emeklinin kirasını ödeyememesi, memurun geçimini sağlayamamasıdır.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarıyla, ENAG ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO) açıkladığı enflasyon rakamları arasında uçurumun olması bu güne dek inandırıcılığını yitirmiş olan TÜİK’in rakamları üzerinden yapılan maaş zamlarının ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

2023 Aralık ayı enflasyonu TÜİK’in yüzde 64, ENAG’ın yüzde 127olmasını yani tam iki olmasını hangi istatistikçi nasıl açıklayabilir? Görülüyor ki, vatandaşın aldığı bir ürünün fiyatı 2-3 kat artarken TÜİK’in enflasyonu yüzde 64 açıklaması gerçek yaşamdan uzak.

Sebep her ne olursa olsun, Devlet yani Devleti yönetenler halkına yalan söylemez.