Adaletsizliğinde bir cezası olmalı.

23.11.2023
A+
A-

Adalet, toplumun en çok ihtiyacı olan kavramdır. Olgudur. 

Adaletin olmadığı yerde, gasp, cinayet, hırsızlık, ahlaksızlık, dolandırıcılık vb. her türlü olumsuz olay gerçekleşir. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, dirlik olmaz, güvenlik olmaz, kalkınma, ilerleme, refah olmaz. Adaletin olmadığı yerde yetenekli insanlar yok edilir, işler hırsızlara, arsızlara geri zekâlılara kalır.

Yaşamımızdaki her an,  her olay bizleri dolaylı ya da olsa etkilemektedir. Son yıllarda ülkemizde yaşadığımız olaylar, okuduğumuz duyduğumuz öğrendiğimiz haberler, maalesef adaletsizliğin her alana nüfuz ettiğini de gözler önüne sermektedir.

Adalet nedir? Diye sorsak; 

Klasik anlamıyla adalet; hukukun üstünlüğüne inanmak, hukuk kurallarını uymak ve uygulamaktır. 

Adalet; kişinin hakkını, kişiye teslim etmek, herkese eşit davranış ve eylemde bulunmaktır. 

Adalet, her şeyi layık olduğu yere koymaktır. Doğru hüküm vermek ve haksızlıktan uzak durmaktır. 

Adaletin karşıtı ise, adaletsizliktir. Her kim olursa olsun, karşısındakine zulmetmek, haksızlık yapmak, adam kayırmak gibi kötü davranışlar adaletsizliktir. 

Türk kültürüne, örf, adet, gelenek ve göreneklerimize ve dinimize göre de en yüksek erdem adalettir. Adalet akıl ve vicdan unsurlarından oluşur. Adalet olmayan, akıl ve vicdandan uzaklaşmış milletlerin sonu da hüsrandır.

Uygar adalet, ilkel adalet, denkleştirici adalet, dağıtıcı adalet, sosyal adalet, ilahi adalet gibi adaletin değişik türleri vardır. Adalet, birçok noktada eşitlik, ahlak ve hakkaniyet kavramları ile de aynı manada kullanılır. Adaletin temel ilkeleri ise emanetleri korumak, dürüstlük ve güvenilir olmaktır. Bu özellikler aynı zamanda ahlaklı bir insanda bulunması gereken en temel özelliklerdir. Böylesi güzel özelliklere sahip kişilerin toplumda çoğalması toplumsal hayat açısından da son derece önemlidir. Çünkü adaletin olduğu yerde barış, huzur, mutluluk, sevgi, saygı ve güven ortamı da olur.

Adaletsizlik; Gündemden hiç düşmeyen toplumu temelden ilgilendiren konuların ilk sıralarındadır. Adaletin olmadığı yerdeki boşluğu, adaletin karşıtı olan adaletsizlik doldurur.  Yani bir şeyin eksik olduğu yerde karşıtı olan o boşluğu doldurur. Yani adalet yoksa adaletsizlik vardır.

Bir ülkenin hukukunda, suç olarak tanımlanmış konuların sınırları kesin ve net çizilmemişse, cezai yaptırımları net değilse, bazı suçlar hâkimin takdirine bırakılmışsa, ya da yarın bana da dokunur diye eksik ve ucu açık bırakılmışsa, yargı kararlarına siyaset bulaşmışsa, o bizden değil mantığıyla ötekileştiriliyorsa, kararlar kişiye, siyasi görüşe, ırka, inanca göre değişiyorsa o ülkede adaletten değil, ancak adaletsizlikten söz edilebilir.

Adaletle ilgili çok güzel bir kısa film izlemiştim.

-Hoca üniversite öğrencilerinin ders gördüğü amfiye giriyor.

-Hiçbir sebep yokken genç delikanlı bir öğrenciye tahtaya çık ders sonuna kadar ayakta dur diyor. 

Genç öğrenci, -hocam be ne yaptım? Suçum ne diyor. Hoca tahtaya kalk diyorum sana diye ısrar ediyor. Genç öğrenci istemese de tahtaya çıkıyor.

Hoca; tek ayağının üzerinde duracaksın diyor. 

Öğrenci; -hocam lütfen ben ne yaptım yapmayın diyor. 

Hoca; -çık o zaman sınıftan bir daha da dersime girme diyor.

Öğrenci;- hocam yapmayın sınıfta kalırım diyor.

Hoca; – kal bana ne diyor. O arada öğrencilerden biri, – Hocam derse ne zaman başlayacağız ? diyor.

Hoca;- biz derse başladık ki, diyor. Hoca öğrencilere soruyor;- ben biraz önce arkadaşınıza haksızlık yaptım mı? Diyor. Öğrenciler hep bir ağızdan, – evet yaptınız hocam diyorlar. 

Hoca;- peki neden hiç biriniz –hocam ne yapıyorsunuz? Arkadaşımızın ne suçu var diye müdahale etmediniz? Tepki göstermediniz? Diyor.

Hoca tahtaya çıkardığı öğrenciden özür dileyerek; – Geç yavrum yerine otur. Diyerek, öğrenciye yerine gönderiyor, ve öğrencilere; Adalet nedir? Diye soruyor. Öğrenciler kendilerine göre adaletin tanımını yapıyorlar.

Hoca diyor ki; Adalet; sadece kendinize yapılan haksızlıklarda, hukuksuzluklarda müdahale etmek değildir. Adalet; kendinize yapılan haksızlıklarda müdahale ettiğiniz kadar, çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz, şahit olduğunuz olaylarda da müdahale etmektir. Diyor. 

Evet adalet tam olarak hocanın tarifi gibidir. Bu gün yaşanan adaletsizliklere göz yumanlar, görmezden gelenler, alkış tutanların yarın o adaletsizliklerle karşılaşması muhtemeldir.