Yarım yamalak açılacak ve Kamu Zararına Sebeb Olacak