Millet olarak hastayız.


2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı verilerine göre, ülkemizdeki ameliyat, yatan hasta ve hastaneye başvuru sayısının her yıl artarak devam etmekte olduğu görülmekte. Ortalama bir kişinin yılda 10 kez doktora başvuru yaptığı ülkemizde, 13 milyondan fazla hastanın hastanelerde yatarak tedavi gördüğü ve yaklaşık 6 milyon kişiye de ameliyat yapıldığı görülmüş.
Uygulanan sağlık politikaları sonucunda koruyucu sağlık hizmetleri olan birinci basamak sağlık hizmetlerine gerekli önemin verilmemesinden dolayı sağlıksız bir toplum haline geldik.
Bazı siyasilerimiz ve bürokratlarımız bu rakamları övünç kaynağı olarak kullansalar da, vatandaşların doktora başvuru sayısındaki ve ameliyat sayılarındaki artışın hiçbir şekilde övünülecek bir tarafı yoktur.
Sağlık Bakanlığının asli görevi vatandaşın aşılama hizmetlerini tam ve zamanında vermesi, vatandaşların yediklerinin içtiklerinin denetlenmelerini en iyi şekilde yaparak vatandaşlarımızı hasta etmemek için çabalamaktır.
Doktora yapılan başvuru, hastanelere yatış ve ameliyatların artmasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Önemli olan vatandaşlarımızın hasta olamamasını sağlayarak, nitelikli sağlık hizmeti vermektir.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlıkçıya performans adı altında yapılan ödemeler,
5 dakikada bir muayene ve benzeri sebeplerden dolayı nitelikli sağlık hizmeti sunumunun düşmesi, alım gücünün düşmesi ile birlikte vatandaşların dengeli ve sağlıklı beslenememesi hastalıkların artmasına sebep olmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yıllık istatistiklerde ise 2022 yılında doktorlarımıza 854 milyon başvurunun yapıldığı açıklanmaktadır. Yani, yılda bir hekime bir kişi ortalama 10 kez başvurmuştur. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na baktığımızda 6 milyon ameliyat, 13 milyon yatış görülmektedir.Bu rakamlar oldukça yüksek rakamlardır.
Maalesef, işsizlik, yoksulluk, ekonomik kriz ile daha sağlıksız bir toplum haline geldik. İnsanların yaşam koşulları, çalıştığı yerdeki koşulların ağırlaşması bile sağlığımızı etkilemektedir. Yaşam koşullarından dolayı her geçen gün kronik hastalıklar da artmaktadır.
Çözüm; poliklinik ve ameliyat sayılarını artırmak ya da devasa şehir hastaneleri yapmak değildir. Çözüm vatandaşın sağlığını korumak, hasta olmamasını sağlamaktır.