Giderlerse gitmesinler.

Çok eski değil, yaklaşık on yıl önce bir hekimin Avrupa ülkelerinde çalışması oldukça zor iken, şimdi hekim gelsin, hemşire gelsin diye kollarını açan bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Özellikle, pandemiden sonra oluşan sağlık personeli açığına bağlı olarak, ülkemizde iyi yetişmiş olan hekimlerimiz bir, bir Avrupa ülkelerine gitmekte. Bu durum karşısında Sağlık Bakanlığı ne mi yapıyor? Kafasını kuma gömmüş yaşananları görmemek için çabalıyor maalesef.

Ocak 2024’ten itibaren Avrupa Birliği Başkanlığı’nı Belçika devralacak. Belçika’nın öncelikli hedefleri arasında ise, Avrupa da ki sağlık hizmeti sunan doktor, hemşire açığını kapatmak var. Peki Avrupa’da doktor ve hemşire açığı neden bu karar çok arttı derseniz? Çünkü Avrupa’nın  nüfusu her  geçen gün yaşlanmakta. Yaşlanan nüfusun da sağlık hizmeti ihtiyacı artıyor. Bir başka sebepte özellikle pandemi döneminde sağlık sektöründe çalışanların kötü çalışma koşulları, ücretin düşük olması ve mental/fiziksel tehditler nedeni ile sağlık çalışanlarının başka sektörlere yönelmesi.

Avrupa ülkelerindeki bir başka sorun da Avrupa’daki sağlık çalışanlarının yaş ortalamasının yüksek olması.  Mesela Avrupa genelinde çalışan hekimlerin yaş ortalaması 55 olarak tespit edilmiş. İtalya’da çalışan hekimlerin yüzde 60’ı 55 yaş üstündeymiş. Bu gün 55 yaş üstünde olan hekimlerin önümüzdeki yıllarda emekli olma gerçeği de Avrupa ülkelerini endişelendiren bir diğer durum. Önümüzde yıllarda muhtemel sağlık çalışanı sıkıntısını gören Avrupa, doktor ve hemşire sayısını artırmak için, okullardaki tıp fakültesi ve hemşirelik öğrencisi sayısını arttırmış. Ancak, bu seferde sağlık okullarını bitiren öğrencilerin yaklaşık yüzde 30’u başka alanlara yönelerek meslek değiştirmiş.

Avrupa ülkeleri son yıllarda var gücüyle hekim açığını kapatmak için çabalıyor. Türkiye’nin ise, bu konuda kayda değer bir çabası olmadığı gibi, halen “giderlerse gitsinler” noktasında. Ülkemizden yurt dışına gitmek için yabancı dil öğrenmeye çalışan, yurt dışına gitmek için gerekli olan iyi hâl belgesi alan hekim sayısının her geçen gün arttığını istatistikler söylüyor  ama, maalesef aldıran yok. Ülkemizin de,  önümüzdeki yıllarda yaşayacağı sıkıntılardan bir tanesi hekim, hemşire ve sağlık çalışanı sıkıntısı olacağı bu günden görülüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın  bu yıl hastanelere hekim almak için verdiği 2.669 kişilik uzman doktor ilanına sadece 39 uzman doktor  ataması yapılabilmiş. Tüm alanlar için açılmış olan 19 binden fazla doktor kadrosuna ise 6.792 hekim atanmış. Ve Sağlık Bakanlığının boş kalan doktor kadroları için çözüm arayışları arsında 65-72 yaş arasındaki hekimlere de göreve dönün çağrısı  yapması da var.

Avrupa ülkelerine hekim göçü veren ülkelerden bir tanesi de komşumuz Bulgaristan. Bulgaristan’daki hekimlerin Avrupa’ya gitme sebepleri arasında ki, en önemli gerekçe, daha çok para kazanma isteği. Türkiye’den Avrupa’ya giden hekimlerin gidiş gerekçeleri arasında ekonomik nedenler olsa da, sağlıkta şiddet, sağlık sisteminin bozukluğu ve en önemlisi de, özellikle genç hekim ve hemşirelerin Türkiye’den umutlarını kesmesi, geleceği, mutluluğu, huzuru diğer ülkelerde araması çok daha önemli etkenlerden.

Özellikle belirtme ihtiyacı duyuyorum ki, yaptığım görevden dolayı yaklaşık 25 yıldır özellikle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın işleyişinde gördüğümüz, duyduğumuz, tespit ettiğimiz eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için çabalıyoruz. Bu çabamızı pek çok kesim takdir etse de, özellikle, iş ve işlemleri liyakatten uzak tesis eden bazı bürokrat ve bazı siyasilerin hoşuna gitmediği kesin. Elbette bizim çabalarımızın kriteri, kimin hoşuna gider, kimin hoşuna gitmez değil, çabamız devletin ve milletin menfaatlerini korumak için çabalamak.