Birlik Sağlık Senden İki Hukuk Zaferi.

Her zaman üyesinin yanında olan BİRLİK SAĞLIK SEN
Kayseri Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Çene Cerrahi Servisinde çalışan Biri Sendika Temsilcimiz olmak üzere, iki arkadaşımızın Hastane yönetimi tarafından keyfi olarak yer değişikliğine yargı dur dedi.

Mahkeme kararına göre yer değişikliklerinin personeli cezalandırmak veya idarecinin yer değişikliklerini keyfi amaçla kullanılamayacağı, gibi Kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine uygun hareket edilmesi gerekçesiyle idare tarafından yapılan görevlendirmeleri yargı iptal etmiştir.


Mahkeme kararlarında Sendika üyelerimizi lehine çarpıcı açıklamalarda yer almıştır. Görev yeri değişikliklerinin usulüne uygun yapılması gerektiği her disiplin soruşturmasının da görev yeri değişmesine neden olamayacağı gibi mutlaka kamu yararı gözetilmesi gerektiğine değinerek Mahkeme emsal nitelikte bir karara imza atmıştır.


Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet DOĞRUYOL ; Son yıllarda idarecilerin keyfi uygulamaları personelleri canından bezdirmiştir. Bir kamu kurumunda en üst yöneticiden en alt yöneticiye kadar her memurun görev tanımı bellidir. Her memur başhekiminden hizmetlisine kadar kendi görev tanımı içerisinde görevini yapacaktır. Kamu kurumları ne siyasi partilerin, nede bürokratların özel işletmesi değildir. Hastane yönetimden Mahkemenin verdiği karara saygı duyarak derhal gereğini yerine getirmelidir. Bundan sonra da yer değişikliği konusundaki uygulamalarını keyfiyete göre değil, mahkemenin aldığı kararlar doğrultusunda, personeller arasında adaleti sağlayarak, Kamu Yararını göz önünde tutarak yapmalarında fayda vardır. Başta Kayseri İl Başkanımız Kenan ÇİL ve Sendikamız yönetimi olarak konun takipçisi olduğumuzu idarenin bilmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz dedi.