Kurumlar Yargı Kararını Tanımıyor !!!

Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra askeri hastanelerimiz kapatılarak Sağlık Bakanlığına devredilmişti. Askeri hastanelerde çalışan pek çok çalışanımız da hak kayıplarına uğramıştı. Bu hak kayıplarının bir örneği olan askeri hastanede aşçı kadrosunda çalışırken 3.dereceye düşebilen ve 3.dereceye düştüğü için yeşil pasaport alabilen bir çalışanımızın, Sağlık Bakanlığına devredilince Sağlık Bakanlığındaki aşçı kadrosunun 5. Dereceden aha aşağıya inemeyeceği gerekçesiyle kendisine yeşil pasaport verilmemiş olmasıydı.

MAHKEME YEŞİL PASOPORT ALMASINA HÜKMETTİ.

İzmir Torbalı İlçemizde Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan Sendikamız BİRLİK SAĞLIK SEN üyesi Fetay SABANCI’nın sendikamız avukatı vasıtasıyla açmış olduğu dava kazanılmış, ve yeşil pasaport almaya hak kazanmıştır.

KURUMLAR MEVZUAT YETERSİZLİĞİNDEN MAHKEME KARARINI TANIMIYORLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet DOĞRUYOL sendika üyemiz Fetay SABANCI’nın, davanın sonuçlanmasından yaklaşık 2 aylık süre geçmiş olmasına rağmen, yeşil pasaport için yaptığı başvurular sonuçsuz kalmış, Sağlık Bakanlığıyla yapılan yazışmalarda yetkililer aşçı kadrosunda olan personeli 3. Dereceye düşüremeyeceklerini, Sağlık Bakanlığında aşçı kadrosunun karşılığının 3. Derece değil, 5. Derece olduğunu ifade ederek, sorunun nüfus müdürlüğü tarafından çözülmesi gerektiği, nüfus müdürlüğünün ise, 3. Dereceye düşmeyen memurun yeşil pasaport alma hakkının olmadığını ifade ederek, her iki kurum yargı kararının ortada kalmasına sebep olmaktadır.

DEVREDİLEN KURUMLARDA PERSONEL HAK KAYBINA UĞRAMAKTADIR.

Devredilen kurumlardaki personelin hiçbir hak kaybına uğramayacağı ifade edilse de, maalesef çok sayıda personel hak kayıplarına uğramıştır.

Kendisine yeşil pasaport verilmeyen, yargı kararıyla almaya hak kazanan Aşçı kadrosunda bulunan Fetay SABANCI kendisinin uğradığı hak kaybını yargıya başvurarak geri aldığını ancak yaklaşık iki aydır pasaportunu alamadığını mağduriyetinin devam ettiğini ifade etti.

YARGI KARARINI KURUMLAR 30 GÜN İÇERİSİNDE YERİNE GETİRMEK ZORUNDADIRLAR.

Yaşanan sorun memurun sorunu değildir. Kurumlar yargı kararlarını 30 gün içerisinde uygulamak zorundadırlar.