Radyoloji emekçileri ‘sağlık izinleri’ için direniyor.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) üyeleri, Sağlık Bakanlığı’nın şua (sağlık) izinlerini iptal etmesine karşı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem düzenledi

İzmir’de devlet hastanelerinde görev yapan radyoloji teknisyenleri, karşı karşıya kaldıkları izin iptalleri ve yaşadıkları hak kayıplarına ilişkin olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir eylem düzenledi. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) İzmir Şube Temsilcisi Ertuğrul Özarslan, haklarından vazgeçmeyeceklerini duyurdu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

30 günlük şua (sağlık) izinlerine getirilen kısıtlamalarına tepkisini dile getiren ve özlük haklarına sahip çıkan radyoloji ve röntgen birimi çalışanları, Mayıs ayında çıkan düzenlemenin iptal edilmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı. Sağlık meslek örgütlerinin de destek verdiği eylemde “Radyasyon vitamin değildir”, “İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz”, “”Şua iznimizden vazgeçmiyoruz” sloganları atan sağlıkçılar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan TÜMRAD-DER) İzmir Şube Temsilcisi Ertuğrul Özarslan, “Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi radyoloji ünitelerinin hizmet alım yoluyla taşeronlaştırılmasıyla başladı. Bunun anlamı sağlığın her alanında olduğu gibi halkın ve radyasyon çalışanlarının sağlığını hiçe sayarak ucuz emek yaratmak, sağlığı özel sektörün insafına bırakmaktı. Bunu her gün düzenli olarak verilen süt ve yoğurt hakkımızın elimizden alınması izledi. Yoğun iş temposuyla çalışmamız yetmiyormuş gibi günlük 5 saat çalışmamız, önce 7 saate çıkarıldı, daha fazla radyasyona maruz kalmaya mahkum edildik. Fiili hizmet hakkımız iki ayın altına düşürüldü. Erken emeklilik hakkımız elimizden alınarak yaş haddine bağlandı. Mezarda emeklilik bizlere reva görüldü. Daha çok iyonize radyasyona maruz kalarak geleceğimize genetik hastalıkları miras bırakmamıza, yaşadığımız sürece kanser başta olmak üzere, birçok kronik hastalıklarla yaşamamıza göz yumdunuz. Bir insanın ortalama ömründen 16 yıl daha az ömür sürdürdüğümüz bilimsel bir gerçek iken, haklarımızı hâlâ gasp etmeye devam ediyorsunuz. Radyasyon çalışanlarına pandemi sonrasında ödülünüz şua izinlerimizi kısıtlayıp, kaldırmak oldu. Şua iznimizi kısıtlayamayacaksınız, kaldıramayacaksınız. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.