Malum Sen Ağlamayı Bıraksın!

Birlik Sağlık Sen Giresun İl Başkanı Cengiz Saydere Son dönemlerde yetkili sendikaların İl temsilcilerinin basın açıklamalarına karşın açıklamalarda bulundu.

Gün geçmesin ki yetkili Sendikaların gerek genel merkez başkanları gerekse il başkanları Sağlık camiasını yakından ilgilendiren konularda eleştireler yönlendirmesin. Yine geçen gün Giresun İl başkanının gazetedeki bir başlığında yok sayılan sağlıkçı sayısı binleri buldu başlığı gözümden kaçmadı.
Sendikacılığın misyonundan vizyonundan uzak sandukacılar yönetmelikler hazırlanırken ortalıktan kaybolup yönetmelik çıktıktan sonrada başlıyor eleştirilere.


Yahu arkadaşlar siz sendikacısınız. Bakın bakan üç aydır performans yönetmeliğini hazırladıklarını yazılı ve görsel basında bangır bangır bağırırken sen neredeydin.


Senin asıl vazifen o kanun yönetmelikler hazırlanırken başlar ve tüm çalışanlarının menfaatlerine uygun bir şekilde yasalaşıncaya kadar devam eder. Yönetmelik çıktıktan sonra atalarımızın dediği gibi ”artık atı alan Üsküdar’ı geçmiş olur”.


Bu arkadaşların yaptıkları yönetmelik hazırlanırken düğünlerde genel kurullarda orda burada gezmeleri sendikacılık değildir. Bu yapılan yanlışları zamanında eleştiremiyorsanız yetkili ancak etkisiz sendikasınız demektir. Sahada ben yetkiliyim ama sorumlusu değilim demek bize göre siyasallaşmış aczi yet sendikacılığın ta kendisidir.


İşte bu aczi yet sendikacılığından kurtaracak sendikanın ülke genelinde mimarına başladık. Çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğu teşkilatımıza büyük ilgi duymaktadır. Her geçen gün yeni illerimizde teşkilatlarımızı kuruyoruz. Ve tüm sağlık çalışanlarını ayrıştırmadan hizmete katkısı oranında maddi ve manevi anlamda top yekûn kucaklayacak şekilde projelerimizi ve hazırlıklarımızı hızla devam ettiriyoruz. Hiç bir çalışanımızı ötekileştirmeden emeğinin tam karşılığını alabilmesi için siyasallaşmadan ve belirli merkezlerin emrine girmeden hızla güçleniyoruz.