Radyosyan Kaynaklı Çalışanların Hayatları Hiçe Sayılıyor.

Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışanlara Karşı Son Düzenlenen Yönetmeliğe Karşı Birlik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Aykan Düzova Basın Açıklaması Düzenledi.

Radyasyon kaynakları ile çalışılan, Röntgen, Tomografi, Ağız diş sağlığı merkezleri, Diş hastanelerinde, Nükleer Tıp, Radyoterapi, Endoskopi ( ERCP ),Taş kırma (ESWL ), Ameliyathane Skopi ve Girişimsel radyolojik inceleme yapılan tüm birimlerdeki çalışanlarımızı ( Röntgen Teknisyen-Tekniker, Hemşire, Anestezi teknisyen-Teknikerleri ve Hekimlerimizi ) ilgilendiren sağlık emekçilerini son 20 yıldır özlük hakları gasp edilmiştir. İlk önce çalışma saatlerimizi 9 saatte çıkarıldı, hukuksal mücadele ve doz limitlerinde verilere istinaden ve fizik şartları göz önüne alınarak 7 saat mesai indirildi. Bununla da yetinmediler, Radyasyon çalışanların yıpranma payı yani fiili hizmet süresi 90 gün iken 30-40 güne düşürüldü. Radyoloji çalışanların görev tanımı olan Yataklı tedavi kurumları işletmeciliğinin 141. Maddesi iptal edildi, 1939 yılında çıkarılan nizamname kaldırıldı, yerine 26.Nisan.2022 tarihinde yeni düzenleme Cumhurbaşkanlığının onayı ile yayınlandı. Buna istinaden Sağlık Bakanlığı hizmetleri genel müdürlüğünün 12.Mayıs.2022 tarihli yayınladığı anlaşılır olmayan ve Cumhurbaşkanlığı’nın kararı ile çelişen yönetmelik yayınlayarak, Radyasyon kaynakları ile çalışan sağlık personellerimizin 30 günlük Radyasyon sağlık izni tırpanlanıp taksitlendirilerek gasp edilmiştir. Yayınlanan bu genelge ile bu yıl için 12 gün sağlık izni ve bu yıl içinde bonusları toplayarak bir yıl sonra 18 gün kullandırılmak zorunda bırakılması hukuka aykırılık arz etmektedir.

BU YÖNETMELİKLE RADYOLOJİ ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDADIR.

Hiçbir bilimsel temel verilere dayanmadan, meslek örgütleri, dernekler ve sendikalarla birlikte alandaki çalışanlarla istişare edilmeden yangından mal kaçırır gibi yayınlanan genelge anlaşılabilir olmadığı gibi hukuk kurallarına aykırı keyfi veya iş bilmezlerin hazırladığı yönetmelik çalışanlarımızı Radyasyon riski altında ve personel eksikliğine rağmen iş yükü artarak çalışan Radyoloji çalışanlarını kanser dâhil birçok hastalıklarla karşı karşıya bırakmaktadır.

YÖNETMELİK ÖZEL HASTANE SAHİPLERİNİN MENFAATLERİNE UYGUN YAPILMIŞTIR.

Önceliğiniz sağlık çalışanlarının yararına ve toplum sağlığını koruyan bir çalışma yapılmadığı gibi, personel istihdamını sağlamak yerine, Şehir Hastanelerinin görüntüleme hizmetleri sunumu yapan firmalara, taşeron hizmet veren patronları, Özel hastane sahiplerinin yararına çalışma yapacağınıza, buralarda çalışanlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın özlük haklarına yararına dokunacak olması önceliğiniz olmalıydı.

RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞANLARIMIZIN ŞUA İZNİ ( SAĞLIK İZNİ ) İLE HAK KAYBINA UĞRATAN YÖNETMELİĞİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI İÇİN DAVAMIZI YARGIYA TAŞIDIK