Karaman İl Başkanı Toptaş’ tan Açıklama.

ÇOK KIYMETLİ VE SAYGIDEĞER ARKADAŞLAR!
Çalışanlarımız arasında; hakkın, hukukun, adaletin, liyakatin üstünlüğü için, Memur sendikalarının siyasi partilerin kontrolünde olmaması, marjinalleşerek uç noktalarda yer almaması, sağlık çalışanlarımızı dilinden, dininden, mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden dolayı ayrıştırmadan ötekileştirmeden çalışacağı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birlik ve bütünlüğü içerisinde olan her çalışanımızın, her vatandaşımızın eşit haklara sahip olması, adaletli gelir dağılımı ve her vatandaşımızın GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) dan hakkettiği payı alması, tüm vatandaşlarımızın adalet önünde eşit haklara sahip olması için gayret sarf etmek adına çalışan arkadaşlarımıza bir yol açmak için bir sendikal hareket başlattık.
Ne yazık ki; bu gün sendikacılık adına geldiğimiz nokta, başkanlarını ve yönetimlerini siyasilerin belirlediği bir yapı haline gelmesi nedeniyle hiçbir hak elde edilmemesine rağmen siyasilere yaranmak için eylem yapamayan çalışanın yerine siyasilerin yanında durup, toplu görüşme masasında memurların sorunları yerine masada yer alan sendikaların başkanlarının maaşlarının konuşulduğu, sarı sendikaların geleceğini garantiye almak için çevirdikleri %1 lik dilimlerin konuşulduğu, memurların kazanımı için çalışmak bir kenara dursun, yıllardır kazandıkları hakları birer birer ellerinden alınmalarına vesile olan bir mecra haline gelmiştir.
İşin üzücü tarafı bütün bu olumsuzluklara sebep olan sendikaların üye sayıları gün geçtikçe artarken, memur arkadaşlarımızın kayıplarının ve lokmalarının gün geçtikçe küçüldüğünün farkına varamamasıdır.
Birlik Sağlık Sen sendikası olarak biz bu sendikacılık anlayışını yerle yeksan etmek için bu yola çıktık. Bana ne diyemedik, Peygamber Efendimizin “Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır” sözünü kendimize düstur edindik ve bu yolda Siyasilerden yana değil Memurdan yana, güçlüden yana değil haklıdan yana, benim önerdiğim idareciler liyakatli onların önerdikleri liyakatsiz değil edebiyatı ile yandaşlarımızı kayıran değil, şartları yasalarla belirlenmiş tecrübeli adayların mülakatsız sınavlarla hak ederek geldikleri makamda kula kulluk etmeden siyasi muktedirlere değil bu ülke için bir fazla hizmet nasıl verebilirim diye çabalayan bir idari yapının oluşması için çabalayan bir sendikacılık yapacağız.
Her türlü baskılara, iftiralara, korkutmalara ve tehditlere aldırmadan bizlerin samimiyetini görerek ve güvenerek başlatmış olduğumuz siyasetten bağımsız sendikal mücadelede, verdiğiniz desteklerle 3 (Üç) aylık mazisi olan bir sendika olmamıza rağmen ilimizin 3. Büyük sendikası olmamızı sağlayan ve ziyaret ettiğimiz yerlerde bizleri dinleyen ve hoş sohbetleriyle karşılayan mesai arkadaşlarımıza ve siz değerli üyelerimize, Genel Başkanım, Şahsım ve Sendika Temsilci arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.