Tire Devlet Hastanesinde İş Bırakma Eylemi

Tire Devlet Hastanesi’nde görev yapan Birlik Sağlık Sen Üyeleri iş bırakma eylemi yaptılar. Sağlık çalışanları adına basın açıklaması yapan Birlik Sağlık Sen İzmir İl Başkan Yardımcısı Halil Çardak , adaletsiz uygulamanın, iş barışını bozduğunu ve sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yarattığını vurguladı. 

Poliklinikler önünde toplanan sağlık çalışanları yaptıkları açıklamada şu ifadelerde bulundular:  “Arkadaşlar sağlık çalışanları olarak biz bir bütünüz. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Hekimlerimizin alacağı ek ödeme ve ücretlerdeki iyileştirme bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Şunun altını çizelim ki; hekim arkadaşların alacağı ücrete itiraz etmiyoruz. Algı istemiyoruz. Diğer bütün branşlardaki diğer sağlık çalışanlarının tamamen görmezden gelinmesine itiraz ediyoruz.  Sağlık Bakanının, sağlık hizmetleri sunumunun bir ekip işi olduğunu, bir bütün olduğunu görmemesi ya da yok sayması, diğer bütün sağlık çalışanlarını üzmüş, ümitsizliğe sevk etmiş, iş barışını ve çalışma huzurunu bozmuştur.

Sayın Sağlık Bakanımıza soruyorum. Yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemide canla başla çalışan, yıllık izinleri verilmeyen, tüm memurlar esnek mesai çalışırken, esnek mesai çalıştırılmayan, fazla mesai yaptırılan, eşi karantinadayken dahi çalıştırılan, haklarını ödeyemediğiniz, alkışladığınız, hekim dışı sağlık çalışanlarını ne çabuk unuttunuz? 5 yıl önce verilen 3600 ek gösterge müjdesi ne oldu? Yıpranma payı ne oldu? Merak ediyorum. Geldiğimiz noktada ekonomik zorluklarla mücadele eden sağlık çalışanları, her türlü şiddete uğrayan sağlık çalışanları, kurumlarda mobbinge uğrayan sağlık çalışanları, alım gücü günden güne azalan sağlık çalışanları, bugün bizler görüyoruz ki yanlış sağlık politikaları sebebiyle, sağlık çalışanları büyük bir adaletsizlik çarkının içinde ezilmiş, deyim yerindeyse adeta un gibi elenmeye başlamıştır. 

Toplu sözleşme masasında verilen sembolik zamlar, çalışanları ekonomik olarak zor duruma düşürmüştür. Açtığınız yara, sürdüğünüz merhemle kapanmıyor sayın bakanım. Maaşlar çok cüzi miktardadır. Ek ödemeler yetersizdir. Meslek çalışanları arasında ayrımcılıklar ve adaletsizlikler, had safhadadır. Sağlık çalışanları olarak biz bu durumdan hepimiz şikayetçiyiz. İŞ barışını bozan, işçi sınıfını bölen uygulamaları kabul etmiyoruz.  Hepimiz yorulduk. Hepimiz, nimette de külfette de adalet istiyoruz. Biz istiyoruz ki bütün sağlık çalışanları için insanca yaşayacak, refah payımızı artıracak, gelecek hayali kuracak, alın terimizin karşılığı olan, yeterli, makul ve kapsayıcı bir ücret olsun.  Biz istiyoruz ki çalışanlar arasında haksızlık, hukuksuzluk ve ayrımcılık olmasın. Biliniz ki sağlık çalışanlarının istediği talepler, anormal talepler değildir.  Çok değerli sağlık çalışanları. Bugün burada bulunan sendikalar olarak sağlık çalışanlarına yapılan her türlü haksız, hukuksuz ve ayrımcı politikalara karşı seyirci kalmayacağız, mücadele edeceğiz, kazanacağız. “