İş Bırakma Kararı Aldık.

Sağlık Çalışanları Olarak İş Bıraktık.
Tüm sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde iyileştirme,
Emekli maaşlarının yoksulluk sınırının üzerinde olması,
COVID-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması,
Ek gösterge probleminin kademeli olarak çözülmesi,
Yıpranma payının yeniden düzenlenmesi,
Her beş dakikada bir hasta bakma zorunluluğu,
Aile hekimliğinde yaşanan sıkıntılar,
Keyfi, kuralsız, kanunsuz cezalandırmalar,
Eksik personelle çalıştırılarak, çalışan personelin iş yükünün artması,
Yapılan değişikliklerde sivil toplum kuruluşlarının yok sayılması,
Geçici görevlendirmeler, hasta ve hasta yakınları tarafından yapılan sözlü ve fiziki şiddet, Kurum yöneticileri tarafından personele yapılan psikolojik şiddet,
Çalışanlar arsında yapılan ayrımcılık, ötekileştirme,
Her türlü şiddete uğrayan, ekonomik zorlukla mücadele eden
Sağlık Çalışanları için iş bıraktık.
Biz istiyoruz ki,
Çalışanlarımız arasında haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmasın.
Yöneticilerimiz liyakatli olsun.
Siyasilerin emrinde değil, devletimizin, milletimizin ve çalışanlarımızın hizmetinde olsun, çalışanlarımızın hakkını, hukukunu korusun.