İzmir İl Başkanı Aykan Düzova Dünya Radyoloji Günü Münasebetiyle Basın Açıklaması Yaptı. .

Bugün  8 Kasım Dünya Radyoloji Günü

126 yıl önce 8 Kasım 1895 tarihinde Alman fizikçi Prof. Dr. Wilhelm Conrad ROENTGEN  x-ışınlarını keşfetmiş ve insanlığın hizmetine sunmuştur. 

Bugün Tıp alanında hastalıkların tanı ve tedavisinde X ışını etkin olarak kullanılmaktadır. Bu alanlarda görev yapan Radyoloji teknisyeni / teknikeri ve tüm sağlık emekçilerinin günü kutlu olsun,

Hasta muayene sürelerinin 5 dakika indirilmesi sonucu radyolojik tetkiklerin katlanarak artmasına ve yeterli sayıda olmayan Teknisyen, Teknikerlerin ve Radyologların iş yükünü artırmıştır. Gereksiz tetkikler yüzünden Radyasyona maruz kalınması kanser olma riskini de beraberinde getirmiştir.

Radyoloji çalışanlarımızın çözülmesini beklediği sorunlar azalmadığı gibi artmaktadır. Sorunlarımızı her platformda dile getirip çözüm önerilerimizi karşılık buluncaya kadar hep birlikte mücadeleye devam etmeliyiz.

Çözülmesini beklediğimiz sorunlarımız,

*Çalışma alanlarının fiziki şartların yönetmelikte belirtilen standartlara uygun hale getirilerek düzeltilmesi, cihazların teknolojik olarak yenilenmesi, koruyucu ekipmanlarının kalite standartları ölçüsünde yeterince bulunmasının sağlanması.

*Eğitimin lisans düzeyinde olması, yükseköğretim hakkının verilmesi,

*Radyoloji teknisyenlerinin ve teknikerlerin meslek tanımının yapılması,

*Ataması yapılmayan meslektaşlarımızın atmalarının yapılarak istihdamın sağlanması,

*Özlük ve ekonomik haklarımızın iyileştirilmesi,

*Fiili hizmet  ( yıpranama ) üç ay olarak yeniden yapılmasını sağlanması,

*Hizmet alımı yöntemi ile çalışan arkadaşlarımızın kadroya alınması, taşeronluk sisteminin sona erdirilmesi ve ehliyetsiz kişilerin çalıştırılmaması.