Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi Genel Kurul İlanı

BİRLİK SAĞLIK SEN  İZMİR  ŞUBESİ

GENEL KURUL İLANI

         İzmir Şubesi 1’inci  Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 02/10/2021 tarihinde saat 13:00’de  Sendikamız Genel Merkez  Binamızda ( 1303 Sokak No.2 Kat.3 Daire 305 Basmane Konak /İZMİR ) adresinde toplanacaktır.

          Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 09/10/2021 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

GÜNDEM:

          1. Yoklama ve Açılış

          2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

          3. Divan Teşekkülü

          4. Açılış Konuşması

          5. Protokol Konuşmaları

          6. Seçim Usul ve Esaslarının Okunması

          7. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

          8. Dilek ve Temenniler

          9. Kapanış