112 ambulansları hasta nakil araçları değildir

14.07.2021
A+
A-

112 Ambulansları görev tanımları içerisinde kullanılmalıdır.
112 Ambulanslarının görevi, ölüm riski taşıyan acil vakalara müdahale etmektir. Mevzuat olarak yaklaşık her 50 bin nüfusa bir ambulansın hizmet vermesi şeklinde planlansa da, nüfus yoğunluğuna göre, bölgelere dağıtılmaya çalışılan 112 acil yardım ambulanslarının sıkça hasta nakillerine, yani bir hastayı, bir hastaneden alıp, başka bir hastaneye veya hastaneden evine taşımak için gönderilmesi, acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan, bir başka vatandaşın mağduriyetine, hatta ölümüne sebep olabilir.

Bir ambulansın hasta nakline gönderilmesi, hasta nakil süresince geçen zaman diliminde ambulansın sorumlu olduğu bölgenin boşalmasına, yani o bölgede ambulansın olmamasına sebep olmaktadır. Mesela İzmir ili için düşünürsek Karaburun İlçemizdeki ambulansın İzmir merkeze hasta nakline gönderilmesi demek, 3-4 saat Karaburun ilçesinin ambulansının olmaması demektir. Elbette Karaburun da görev yapan ambulansın olmadığı zaman, bölgeye en yakın ambulans hizmete devam ediyor. Ancak zaman kaybından dolayı ambulansın olmadığı bölgede yaşanabilecek acil bir durumda yaşanabilecek zaman kaybı vatandaşın ölümüne sebep olabilir.

Hasta nakillerine görevlendirilen ambulansların gittiği vakalar, genel itibarıyla siyaseten torpilli vatandaşların kendilerinin, ya da yakınlarının vakalarının olduğu da bir gerçektir. Normal sıradan bir vatandaşın hasta nakili için 112’ye araması durumunda olumlu cevap alamadığını, ancak araya hatırlı birinin girmesi veya bir siyasetçinin aramasıyla hasta nakillerine kırmızı şeritli Acil Sağlık Hizmetleri ambulansının gönderilmesi, Devlet tarafından sunulan sağlık hizmetleri sunumunda vatandaşlar arasında ayrım yapılması sonucunu doğurmaktadır. Bu tür ayrımcılıklar, ne yasal, ne insani, nede vicdanidir.

Her 50 bin nüfusa bir ambulans şeklinde yapılmak istenen planlama elbette, coğrafi şartlara, bölgenin sanayi bölgesi olmasına, nüfusun yaşlı olmasına, vaka yoğunluğuna göre değişebilir. Ancak, yapılan planlama yaz döneminde bile Eski Foça’da bir ambulans hizmet verirken, birilerinin talebiyle 3.500 nüfuslu bir mahalleye ikinci ambulansın verilmesi olmamalı. Yapılan planlamalar devletin ve milletin menfaatleri hesap edilerek yapılmalıdır.

Mesela, özellikle sahil şeritlerinde yaz ve kış planlamaları yapılabilir.
Sahil şeridindeki bir turizm ilçemizde, kışın 50 bin nüfusa hizmet veren bir ambulansın, yazın 350 bin nüfusa hizmet vermesi beklenemez. Mesela geçtiğimiz günlerde İzmir ili Foça ilçemizde 112 ambulansının görevde olmasından dolayı acil bir vakaya geç ulaşıldığı yönünde sosyal medyaya düşen haberler vardı.
Kırmızı şeritli, yani acil vakalarda görev alması gereken ambulansların mesailerinin hasta nakillerinde kullandırılması doğru değildir. Hasta nakilleri, belediyelerin, özel hastanelerin ve devlet hastanelerinin bünyesinde bulunan mavi şeritli hasta nakil ambulanslarıyla yapılmalıdır.

Hasta nakiline gönderilen bir ambulansın göreve gidememesinden dolayı, hayatını kaybeden bir vatandaşın bırakın hukuki sorumluluğunu, vicdani sorumluluğunu kimse kaldıramaz diye düşünüyorum.