Emeklerimizin Karşılığını Verin.

Birlik Sağlıksen Genel Başkanı Ahmet DOĞRUYOL Sağlık Bakanlığından Aile Hekimliğinde Çalışan Aile Hekimi ve Hemşire arkadaşlarımıza tüm memurlarımızın izinli olacağı 10-11-12 mayıs tarihlerinde çalışın talimatına yönelik bir basın açıklaması düzenledi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu yazısına istinaden 27 Nisan -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sağlık,Güvenlik,Acil Çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi ve yine hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında ki TÜM çalışanların 10 Mayıs Pazartesi,11 Mayıs Salı tam gün ve 12 Mayıs 20121 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüş aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve 60438742-929 sayılı yazısının 8. Maddesinde de, Cumhurbaşkanlığı talimatına uyularak, idari izinli sayılan tüm sağlık Bakanlığı çalışanlarına yönelik olarak geçmiş dönemlerdeki idari izin günlerinde yapılmış olan mutat uygulamalara riayet edilecektir talimatı verilmiştir. Ancak; 30 Nisan 2021 tarih ve 43252159 Sayılı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanlığının yazısıyla idari izinli olunması gereken 10-11-12 Mayıs tarihlerinde birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmaya devam edilecektir talimatı verilmiş, sağlık hizmetleri sunumunun devam ettirilmesi istenmiştir. Görüldüğü gibi 30 Nisan 2021 tarih ve 43252159 Sayılı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanlığının yazısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu yazısı ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve 60438742-929 sayılı yazısıyla çelişmektedir.

Hiçbir zemini hazırlanmadan, hiçbir meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşunun görüşü alınmadan masa başında yazılan yazılar, verilen talimatlar birbiriyle bütünlük sağlamamaktadır. 5278 Sayılı sözleşme kanununa göre valiliklerle sözleşme imzalamış olan aile hekim ve hemşirelerine yasal olarak ta idari izin günlerinde çalışın demek hukuki değildir.

Yaklaşık bir buçuk yıldan bu yana Tüm dünyayı etkileyen Pandemi sürecinde sevdiklerinden, ailesinden uzak kalan,emeklilik,istifa,yıllık izin hakkı durdurulan, sadece üç gün alkışlanan, hakkınız ödenmez deyip, hakları bir türlü ödenemeyen sağlık çalışanlarımızın tüm memurlarımızın idari izinli olduğu günlerde bile çalışın denmesi ne insani, nede vicdanidir.

Pek çok sağlık çalışanımızın hayatını kaybettiği pandemi sürecinde var gücüyle hizmet eden kısıtlı koruyucu ekipman ile çalışan, her türlü risk ile karşı karşıya hasta bakan, en çok dinlenmeyi hakkeden sağlık çalışanlarımızın iznini gasp etmeyin. Talebimiz, zaman varken yeniden değerlendirmenizdir.

Tüm memurlarımızın idari izinli olduğu günlerde, özellikle hastanelerde çalışan, çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarımızın bu güne dek verilmeyen emeklerinin karşılığı da verilmelidir