BİRLİK SAĞLIK SEN GENEL MERKEZİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

BİRLİK SAĞLIK SEN GENEL MERKEZİNDEN

GENEL KURUL İLANI

Genel Merkezimizin 1’inci Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 21/06/2021 tarihinde saat 13:00’de Konak Belediyesi Selattin Akçiçek Kültür Merkezi (İnönü Cad. No:2/1 Bayramyeri Konak İZMİR) adresinde toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündem ile bir hafta sonra 28/06/2021 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

GÜNDEM:

1. Yoklama ve Açılış

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Teşekkülü

4. Açılış Konuşması

5. Protokol Konuşmaları

6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbras.

7. Tüzük Tadilatı ve Seçim Usul Esaslarının Okunması.

8. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

9. Dilek ve Temenniler

10. Kapanış